Contact Pizza Point

Opening hours

Tuesday - Sunday
10:00 AM - 02:00 PM
05:00 PM - 09:00 PM

Contact Pizza Point

Pizza Point
Kreuzweg 5b, 39026 Kreuzweg, 5b, 39026 Prato allo Stelvio Autonome Provinz Bozen - Südtirol BZ, Italy
Submit